FRANCUSKI BALKONI

Francuski balkon je dopunsko rješenje za FEAL serije prozora, balkonskih vrata, kliznih vrata u situacijama kada ugradnja klasičnih balkona nije izvediva, bilo da se radi o otvorima u betonskoj konstrukciji ili ovješenim fasadama.

Uzimajući u obzir da je sigurnost najvažnija zadaća ovog sistema, sistem je testiran s Pendel udarom gdje je dostigao najvišu kategoriju C5 koja omogućava ugradnju Francuskog balkona u sve kategorije prostorija prema EN 1991-2-1.
Montaža ovog sistema je brza, jednostavna i efektivna.

Vertikalni profili na koje se oslanja staklo su prethodno obrađeni u radionici te samo moraju biti pričvršćeni vijcima na ram prozora ili vrata.
Vertikalni profili  francuskog balkona su tako dizajnirani da im je širina manja od širine profila rama  zbog čega sistem karakterizira potpuna transparentnost, neprekidan pogled i maksimalna osvijetljenost unutar prostorije.

Nema potrebe za horizontalnim profilima, ali po želji moguća je ugradnja rukohvata.

Tehničke karakteristike sistema:

  • debljina stakla: 88.4 mm i 1010.4 mm
  • tip stakla: Lamistal polukaljeno + kaljeno
  • način montaže: s vanjske strane prozora, vrata i klizni sistema

Dopuštene dimenzije stakla:

  • visina stakla: 700 mm-1200 mm
  • širina stakla: 700 mm – 1700 mm (staklo 88.4), 700 mm – 2400 mm (staklo 1010.4)
  • ispitivanje pendl udarom: kategorija C5
  • površinska obrada profila: sve RAL boje i nijanse eloksaže
Top