GRILJE

Grilje povećavaju izolacijsku vrijednost prozora, štite prozore od vanjskih utjecaja i oštećenja, produljuju trajnost  prozora i vrata te olakšavaju održavanje.

Sistem FEAL GRILJE namijenjen je za izradu grilja za ugradnju ispred prozora i vrata. Aluminijske grilje su lagane, čvrste, postojane (karakteristike aluminija kao materijala i površinska zaštita), te su otporne na vremenske i ostale utjecaje. Jednostavne su i praktične za rukovanje, čišćenje i održavanje. Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i puna ispuna (škure).

Grilje se mogu montirati direktno na prozor, na svoj štok (okvir) koji može biti postavljen potpuno do okvira prozora ili ravno sa vanjskom ivicom fasade. Postoji i izvedba okvira grilje koja naliježe sa vanjske strane otvora na fasadu. Grilje također mogu biti i klizne sa vanjske strane fasade ili preklopne (harmo) i preklapati se van na fasadu ili unutar otvora (špalete) prozora.

Sistem FEAL GRILJE se sastoji od tri podskupine s obzirom na ram i krilo:

  • Grilja G45 – Okvir rama i krila je u istoj ravnini. Žlijeb za okov je 29 mm
  • Grilja Dalmo – Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je R žlijeb
  • Grilja Z40 – Preklop okvira krila i rama je 8 mm. Žlijeb za okov je Eurožlijeb

Sistem FEAL GRILJE se također može primijeniti i za izradu kliznih grilja za ugradnju ispred prozora i vrata. Sistem omogućuje izvedbu kliznih grilja s jednim ili više paralelnih krila. Klizanje je omogućenog pomoću točkića koji se nalaze u gornjoj vodilici i pratilice koja se nalazi u donjoj vodilici. Vodilica i pratilica se montiraju na vanjsku stranu zida te mogu biti u jednostaznoj i dvostaznoj izvedbi. Moguća je ugradnja komarice. Odabir boje po izboru (u boji prema RAL karti, eloksaža te imitacija drveta).

Tehničke karakteristike:

  • Dubina rama: 45 mm (Grilja G45, Grilja Dalmo) 48,5 mm (Z40)
  • Dubina vodilice krilnih grilja: 80 mm i 137 mm
  • Dubina krila: 45 mm (Grilja G45, Grilja Dalmo, klizne grilje) 48,5 mm (Z40)
  • Dimenzije pokretnih lamela:70 mm
  • Dimenzije fiksnih lamela: 50 mm
Top