ALU prozor – Z 50

Sistem Z 50 je namijenjen za izradu prozora (otvaranje unutra), vrata (otvaranje unutra i vani) i fiksnih stijena. To je sistem profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne ugradbene dubine rama 50 mm. Pored osnovne izvedbe krila sa ravnim linijama, moguće su izvedbe krila i sa zaobljenim vanjskim linijama. Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama. Mogući tipovi otvaranja prozora: otklopno, zaokretno, otklopno-zaokretno. Mogući tipovi otvaranja vrata: otvaranje prema unutra i vani. Okov koji se ugrađuje u sistem je standardni za eurožlijeb 15/20.

Tehničke karakteristike sistema:

 • dubina rama: 50 mm
 • dubina krila: 58 mm
 • dubina ispune: do 36 mm
 • težina krila: 130 kg
 • zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 3)
 • vodonepropusnost: EN 12208 (klasa 5A)
 • otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa C4/B4)
 • zaštita od buke: EN ISO 717 1 (Rw=34 dB)
 • protuprovalnost: EN 1627
 • osnovni materijal: EN AW 6060
 • materijal brtvljenja: EPDM
 • površinska obrada: DIN 17611
 • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001

 

Top